Zwischenzug یا حرکت بینابینی در شطرنج

در شطرنج زیاد پیش میاد که حریف یکی از مهره های شما رو تهدید میکنه اما شما در پاسخ یک تهدید مهمتر انجام میدید که بهش در زبان آلمانی Zwischenzug گفته میشه

حرکات بینابینی به شما کمک میکنن در شرایط خاص مثل نداشتن پاسخ مناسب یا داشتن مهره بی دفاع بتونید جایگاه خودتونو حفظ کنید و عقب نیفتید از حریف

اسم این تکنیک آلمانیه و در زبان انگلیسی بهش intermezzo، intermediate move و in-between move هم گفته میشه

حرکت بینابینی شطرنج

در این تصویر میبینیم فیل سفید قلعه f1 رو تهدید کرده اما بازیکن سیاه میتونه با قلعه c1 به شاه حرف کیش بده و بعد از رفع کیش اجباری قلعه f8 رو تعویض کنه و بعدشم با وزیرش فیل مهاجم در خانه b4 رو بزنه

برای حل تمرینات بینابینی به اینجا مراجعه کنید

مطالب مرتبط

مهره آچمز یا pin

حرکت زوگزوانگ یا Zugzwang

سیخ کباب یا Skewer

اضافه بار یا Overloaded Pieces

تاکتیک انسداد یا تداخل

هدیه یونانی یا Greek Gift

کیش دوگانه یا Double Check

حمله برخاست

حمله دوگانه یا چنگال

طعمه یا decoy در شطرنج

آن پاسان یا گرفتن در حین عبور

قلعه رفتن یا حرکت شاه قلعه