احسایدر

Zwischenzug یا حرکت بینابینی در شطرنج

در شطرنج زیاد پیش میاد که حریف یکی از مهره های شما رو تهدید میکنه اما شما در پاسخ یک تهدید مهمتر انجام میدید که بهش در زبان آلمانی Zwischenzug گفته میشه

حرکات بینابینی به شما کمک میکنن در شرایط خاص مثل نداشتن پاسخ مناسب یا داشتن مهره بی دفاع بتونید جایگاه خودتونو حفظ کنید و عقب نیفتید از حریف

اسم این تکنیک آلمانیه و در زبان انگلیسی بهش intermezzo، intermediate move و in-between move هم گفته میشه

حرکت بینابینی شطرنج

در این تصویر میبینیم فیل سفید رخ f1 رو تهدید کرده اما بازیکن سیاه میتونه با رخ c1 به شاه حرف کیش بده و بعد از رفع کیش اجباری رخ f8 رو تعویض کنه و بعدشم با وزیرش فیل مهاجم در خانه b4 رو بزنه

حل تمرین حرکت بینابینی در سایت لیچس:

https://lichess.org/practice/basic-tactics/zwischenzug/ITWY4GN2/CSGoTH5f

شطرنج