تمپ یا تمپو در شطرنج

زمان در شطرنج فقط مربوط به ثانیه‌ها نمیشه و اصطلاح تمپ یا تمپو هنگامی استفاده می‌شه که شما از نظر گشایش و جای‌گذاری مهره‌ها عقب افتادید

این مورد اکثرا زمانی اتفاق می‌افته که با یک مهره الکی بازی کنیم

معمولا از دست دادن یکی دو تمپ یا بدست آوردن یکی دو تمپ در گشایش بازی شطرنج موجب برد و باخت نمی‌شه اما رفته رفته هرچه به آخر بازی نزدیک‌تر می‌شیم اهمیتش بیشتر می‌شه

به طور مثال گشایش وزیر در ابتدای بازی موجب حمله حریف به وزیر و گرفتن تمپو می‌شه، موردی که در کیش‌های بی‌هدف مثل استفاده از تکنیک‌های آچمز یا حمله دوگانه هم همینطوره