اضافه بار یا Overloaded Pieces در شطرنج

استفاده از دفاع مشترک برای دو یا چند مهره سبب اضافه بار یا Overloaded Pieces برای اون مهره میشه و در نهایت احتمالا فقط از یکیشون میتونه دفاع کنه

برای انجام وظیفعه اصلی هر مهره بهتره یک دفاع داشته باشه

اضافه بار شطرنج

در تصویر بالا میبینید پیاده f7 نمیتونه همزمان از اسب و فیل دفاع کنه و حریف از موقعیت استفاده میکنه به یکیشون حمله میکنه

برای انجام تمرینات اضافه بار به اینجا مراجعه کنید

مطالب مرتبط

مهره آچمز یا pin

Zwischenzug یا حرکت بینابینی

حرکت زوگزوانگ یا Zugzwang

سیخ کباب یا Skewer

تاکتیک انسداد یا تداخل

هدیه یونانی یا Greek Gift

کیش دوگانه یا Double Check

حمله برخاست

حمله دوگانه یا چنگال

طعمه یا decoy در شطرنج

آن پاسان یا گرفتن در حین عبور

قلعه رفتن یا حرکت شاه قلعه