احسایدر

اضافه بار یا Overloaded Pieces در شطرنج

استفاده از دفاع مشترک برای دو یا چند مهره سبب اضافه بار یا Overloaded Pieces برای اون مهره میشه و در نهایت احتمالا فقط از یکیشون میتونه دفاع کنه

برای انجام وظیفعه اصلی هر مهره بهتره یک دفاع داشته باشه

اضافه بار شطرنج

در تصویر بالا میبینید پیاده f7 نمیتونه همزمان از اسب و فیل دفاع کنه و حریف از موقعیت استفاده میکنه به یکیشون حمله میکنه

حل تمرین اضافه بار در سایت لیچس:

https://lichess.org/practice/basic-tactics/overloaded-pieces/o734CNqp/uwHXFeHt

شطرنج