کوهستان، سراب و زمین به یادت هستند

سال ها پیششون بودی و هرروز بهشون سرکشی میکردی، احتمالا بیشتر از بچه‌هایی که حالا هرکدوم رفتن سر خونه و زندگی خودشون

کوهستان فرق چندانی نکرده و هنوزم درخت‌های سبز دست در دست باد دارن

سراب هنوزم جاری می‌شه و امسال بازم خشکسالیه و بهتر که رنج بارش امسال ازت دور بود

زمین اما رونق چندانی نداره، کشاورز جدید مثل اینکه تازه کاره و زمین پر شده از علف هرز

میدونم به مزرعه نزدیک‌تر شدی، فاصله قبرستان تا مزرعه از فاصله خونه تا مزرعه کم‌تره

حتی به سراب نزدیک‌تری و جوی آبی از همون نزدیکی می‌گذره

کوهستان اما پشت درخت‌های قبرستان محصور شده و احتمالا حالا چیزی مانع دید تو نمی‌شه

کوهستان، سراب و زمین به یادت هستند