حمله دوگانه یا چنگال در شطرنج

در حمله دوگانه یا چنگال، با یکی از مهره‌ها به دو یا چند مهره حرف حمله میکنیم و چون حریف نمیتونه بیشتر از یک حرکت انجام بده در نتیجه یکی از مهره هاشو میگیریم

مثال: جابجایی اسب در خانه f5 به خانه e7 میتونه همزمان شاه و وزیر حریف تهدید کنه که با توجه به اینکه حریف مجبوره ابتدا رفع کیش کنه پس وزیر زده میشه

چنگال شطرنج

برای حل تمرینات چنگال در سایت لیچس به اینجا مراجعه کنید

مطالب مرتبط

مهره آچمز یا pin

Zwischenzug یا حرکت بینابینی

حرکت زوگزوانگ یا Zugzwang

سیخ کباب یا Skewer

اضافه بار یا Overloaded Pieces

تاکتیک انسداد یا تداخل

هدیه یونانی یا Greek Gift

کیش دوگانه یا Double Check

حمله برخاست

طعمه یا decoy در شطرنج

آن پاسان یا گرفتن در حین عبور

قلعه رفتن یا حرکت شاه قلعه