احسایدر

آن پاسان یا en passant در شطرنج

پیاده ای که در اولین حرکت خودش بعد از رسیدن پیاده حریف به نیمه دیگر بخواد به جای حمله، فرار کنه شامل حرکت آن پاسان میشه و حریف میتونه با انجام همون حرکت عادی “گرفتن” یعنی زدن در چپ و راست اون مهره رو بگیره

دقت کنید باید هردو پیاده در یک حرکت هم ردیف بشن و اگه کنار همدیگه قرار نگیرن یا در دو حرکت انجام بشه امکانش وجود نداره

آن پاسان

به این تصویر نگاه کنید. مهره سفید به خانه d5 رسیده و حریف میخواد سرباز خودشو رد کنه پس شامل آن پاسان میشه و بازیکن سفید میتونه با حرکت مهره پیاده به e6 پیاده e5 رو بگیره

اگر بازم براتون گیج کننده بود میتونید ویدیو آموزش آن پاسان یا معادل انگلیسی en passant رو ببینید

حل تمرین آن‌پاسان در سایت لایچس:

https://lichess.org/learn#/15

شطرنج