احسایدر

کیش دوگانه یا Double Check در شطرنج

یکی از تاکتیک‌های مناسب برای کاهش محدوده حرکتی شاه حریف، تحدید خانه‌های اطراف شاه و یکی از تاکتیک‌های خوب کیش و مات سریع استفاده از تاکتیک کیش دوگانه ست

در کیش دوگانه یا Double Check همزمان با دو مهره به شاه حریف کیش میدیم یعنی مهره برخاست کننده هم در موقعیت جدید کیش میده

کیش دوگانه یکی از تکنیک های مناسب برای کیش و مات سریعه و در بی حرکت کردن شاه حریف میتونه خیلی موثر باشه

کیش دوگانه

در این تصویر میبینیم که اسب سفید با رفتن به خانه b6 میتونه همزمان خودش و رخ به شاه سیاه کیش بدن که بعد از رفتن شاه سیاه به خانه b8 رخ سفید میره a8 و سیاه کیش و مات میشه

حل تمرینات کیش دوگانه در سایت لایچس:

https://lichess.org/practice/basic-tactics/double-check/RUQASaZm/8Chn1bVb

شطرنج