حمله برخاست در شطرنج

اصطلاح برخاست در شطرنج زمانی استفاده میشه که اگه یکی از مهره های خودمون مدافع تهدید برای مهره حریف شده و در صورتی که جابجا بشه مهره حریف تهدید یا کیش میشه

یکی از موثرترین روش های برخاست همون کیش برخاسته که یکی از مهره های خودمون مانع کیش به شاه حریف شده

کاربرد حمله کیش برخواست اینه که ما با جابجا کردن مهره میانی خودمون میتونیم یکی دیگه از مهره های حریف رو تهدید کنیم و چون شاه حریف در این حالت کیش میشه مجبوره رفع کیش کنه و ما در حرکت بعدی مهره حریف رو میگیریم

برای دوستانی که از سایتای خارجی استفاده میکنن Discovered Attack همون حمله برخاسته

حمله برخاست

در این تصویر میبینیم با جابجایی مهره اسب به خانه e5 میتونیم کیش برخاست کنیم و بعد از حرکت اجباری حریف وزیر سیاه رو میگیریم

برای حل تمرینات حمله برخاست اینجا کلیک کنید

مطالب مرتبط

مهره آچمز یا pin

Zwischenzug یا حرکت بینابینی

حرکت زوگزوانگ یا Zugzwang

سیخ کباب یا Skewer

اضافه بار یا Overloaded Pieces

تاکتیک انسداد یا تداخل

هدیه یونانی یا Greek Gift

کیش دوگانه یا Double Check

حمله دوگانه یا چنگال

طعمه یا decoy در شطرنج

آن پاسان یا گرفتن در حین عبور

قلعه رفتن یا حرکت شاه قلعه