احسایدر

حمله برخاست در شطرنج

اصطلاح برخاست در شطرنج زمانی استفاده میشه که اگه یکی از مهره های خودمون مدافع تهدید برای مهره حریف شده و در صورتی که جابجا بشه مهره حریف تهدید یا کیش میشه

یکی از موثرترین روش های برخاست همون کیش برخاسته که یکی از مهره های خودمون مانع کیش به شاه حریف شده

کاربرد حمله کیش برخواست اینه که ما با جابجا کردن مهره میانی خودمون میتونیم یکی دیگه از مهره های حریف رو تهدید کنیم و چون شاه حریف در این حالت کیش میشه مجبوره رفع کیش کنه و ما در حرکت بعدی مهره حریف رو میگیریم

برای دوستانی که از سایتای خارجی استفاده میکنن Discovered Attack همون حمله برخاسته

حمله برخاست

در این تصویر میبینیم با جابجایی مهره اسب به خانه e5 میتونیم کیش برخاست کنیم و بعد از حرکت اجباری حریف وزیر سیاه رو میگیریم

حل تمرینات Discovered Attack در سایت لایچس:

https://lichess.org/practice/basic-tactics/discovered-attacks/MnsJEWnI/vV50tWGB

شطرنج