احسایدر

چیدمان صفحه شطرنج

چیدمان صفحه شطرنج خیلی سادست، برای چینش مهره های شطرنج ابتدا صفحه رو طوری به سمت خودتون بچرخانید که اولین خانه از سمت راست سفید باشه

اولین خانه سفید مهره رخ، دومین خانه اسب، سومین فیل، چهارمین شاه، پنجمین وزیر، ششمین فیل، هفتمین اسب و هشتمین رخ

خب تا الآن یاد گرفتید چطوری مهره‌های سفید رو بچینید و تفاوت مهره سیاه در قرارگیری مهره وزیر و شاهه

به اینصورت که وزیر در خانه همرنگ خودش قرار میگیره و اگه این نکته رو فراموش نکنید همیشه چینش مهره ها درست درمیاد

در این تصویر چینش استاندارد مهره‌های شطرنج رو میبینیم:

صفحه شطرنج


گوشه صفحه شطرنج

گوشه صفحه شطرنج


مرکز صفحه شطرنج

مرکز صفحه شطرنج


حاشیه صفحه شطرنج

حاشیه صفحه شطرنج


مرز صفحه شطرنج

مرز صفحه شطرنج


قطر صفحه شطرنج

قطر صفحه شطرنج


عرض یا ردیف در صفحه شطرنج

عرض صفحه شطرنج


ستون صفحه شطرنج

ستون صفحه شطرنج


جناح صفحه شطرنج

جناح صفحه شطرنج

شطرنج