احسایدر

مات آناستازیا (Anastasia Mate) در شطرنج

مات آناستازیا به مات‌هایی گفته میشه که راه‌های فرار شاه با مهره اسب مسدود میشه و همزمان با همکاری یک مهره دیگه به شاه حریف کیش و مات میدیم

به مثال زیر توجه کنید

مات آناستازیا

اسب در خانه e7 راه فرار شاه سیاه رو بسته و با حرکت رخ رخ h5 کیش و مات میشه

شطرنج